Coronavirus Information på dansk / Information in English

Svenske cases – Københavns Universitet

Skovens lokale værdier > Cases > Svenske cases

Svenske cases

Skovens Lokale Værdier 

Fegenområdet

Samarbete i Fegenområdet i Svenljunga-, Falkenberg och Gislaveds kommun. Sjörikt landskap med goda förutsättningar för friluftsaktiviteter knutna till vatten. Kommuner och Länsstyrelser samverkar för att utveckla natur och friluftsvärdena i området, ett samarbete som pågått under en längre tid. I området har man också utvecklat ett biljettsystem där markägarna får betalt för att upplåta sin mark till rastplatser. 50 kronor per övernattning. Detta har fått till följd att markägarna accepterar det ökade slitage som friluftslivet och naturturismen medför.

Vilhelmina Model Forest

Begreppet "model forest" växte fram som ett försök att omsätta riktlinjer om uthålligt skogsbruk (Sustainable Forest Management, SFM) i praktisk handling och därmed verka för en regionalt och lokalt hållbar utveckling.

Vilhelmina model forest - Skogsstyrels rapport

Syftet med denna rapport är att beskriva begreppet Model Forest som en typ av arena för utveckling av hållbart skogsbruk i ett landskapsperspektiv. Ett konkret exempel presenteras med hjälp av utvecklingen av Vilhelmina Model Forest, den
första europeiska (och svenska) medlemmen i det internationella nätverket för Model Forest (IMFN).

Nässjö träcentrum

Nässjö träcentrum är ett exempel på det ekonomiska värde virkesråvaran har lokalt och vad samarbete mellan kommuner och näring kan göra.

Verdens største elg - Storälgen

En rolig idé som en mycket driftig entreprenör i Skellefteå driver. Storälgen på Vithatten - en konferensanläggning i form av en 47 m hög älg som står bredvid en lika hög tall. Storälgens hjemmeside indeholder bl.a. en fin videofilm, som præsenterer Elgen.

Mountain Mistra Programme

The Determinants of Economic Growth in the Swedish Mountain Region - the Role of the Forest and Tourism Sector, and Protected Land.

Sveaskogs Ekoparker

Ekoparker Skogsbruket har en lång tradition i Sverige. I århundraden har människor levt i och av skogen. Skogsbruket har spelat en framträdande roll i framväxten av den svenska välfärden. Samtidigt bjuder det svenska skogslandskapet på en plats för rekreation, avkoppling, betraktelse och på en artrikedom som inte går att mäta i pengar. I det perspektivet är ekoparkerna Sveaskogs viktigaste bidrag för att bevara det svenska skogslandskapet för framtida generationer.

Friluftsfrämjandets pedagogikprojekt - I ur och skur

Grundidén med Friluftsfrämjandets verksamhet i förskolan och skola är att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen. Pedagogik bygger på att barnen skall få hjälp i sin egen utveckling av sådant som finns i naturen. De lär sig att balansera, krypa, hoppa, klättra på trädstammar och stenar. Det finns ingen bättre lekplats än naturen!

Naturens Bästa

Naturens Bästa blev den första nationella kvalitetsmärkningen av ekoturism på det norra halvklotet, och systemet sjösattes under FN:s Internationella Ekoturismår 2002. Bakom Naturens Bästa står Ekoturismföreningen som huvudman i samarbete med Svenska Naturskyddsföreningen och VisitSweden.

Naturen bygger på följande 6 principer: 

  1. Respektera resmålets begränsningar - minsta möjliga
    slitage på natur och kultur.
  2. Gynna den lokala ekonomin.
  3. Miljöanpassa hela verksamheten.
  4. Bidra aktivt till natur- och kulturskydd.
  5. Satsa på upptäckarglädje, kunskap och respekt.
  6. Kvalitet och trygghet på resan.

Skogen i Skolan

Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter. Verksamheten bedrivs på skolans villkor och startade 1973. Den grunläggande pedagogiska idén bygger på att så långt som möjligt koppla samman teori och praktik för att öka lärares och elevers intresse för, och kunskap om skog. Skogen i Skolan vill öka kunskaperna om, och intresset för, skogen och alla dess värden.

Urnatur 

Urnatur er en kombination af konkrete naturoplevelser med forskellige opholds og overnatningsmuligheder i naturen, naturinspireret design af mange forskellige ting lige fra huse der hænger i træerne, møbler, tekstiler til køkkeninventar samt wellness i form af badstuer og udendørs opvarmede badtønner og mulighedder for at få serveret nordisk mad.