Coronavirus Information på dansk / Information in English

Danske cases – Københavns Universitet

Skovens lokale værdier > Cases > Danske cases

Danske cases

Skovens Lokale Værdier 

 

Naturskoledrift

Naturskolen benytter skoven og dens muligheder i undervisningen. En partnerskabsaftale mellem 3 jyske kommuner og Skov- og Naturstyrelsen i Midtjylland og Trekantsområdet.

Skovhjælpere

Naturvejledning og aktivering - skovhjælperprojektet på Naturcenter Herstedhøje. 

Hellebæk Kohave Projektet

Hellebæk Kohave; med aktiv naturforvaltning, rekreative aktiviteter, græsning med kør i krat og på overdrev, manipulation af overfladevandet samt handicapstier.

Skovrejsning & grundvandet

Skovrejsning og beskyttelse af grundvandet 

Tinghusbakkegård

Naturgården Tinghusbakkegård i Vestskoven - Naturgård for vuggestuer og børnehaver

Vestskoven

Vestskoven med naturskole, mange rekreative tiltag, naturlegepladser, bålpladser, overnatningspladser, opkøb og skovrejsning på landbrugsjord, den bynære skov med mange besøgende der stiller forskellige krav til udfoldelsesmulighederne (mountainbikestier, ridestier m.m.) og græsningsarealer.

Danmark har ved underskrivelsen af flere internationale konventioner forpligtet sig til at øge den biologiske mangfoldighed i landet. Etablering og drift af høsletsenge er én af måderne at gøre det på. Derfor oplever leen i disse år lidt af en renæssance i den vestlige verden. Flere og flere får øjnene op for, at den faktisk er et reelt alternativ til de mindre miljø- og naturvenlige kratryddere, græstrimmere og lignende. I Danmark er leen ikke mindst ved at få betydning i den frivillige naturpleje, hvor nu omkring 15 såkaldte høslætlaug plejer hver et stykke natur.

Kulsvidning

Frederiksborg Skovdistrikt og Maarum Kulsvierlaug har nu i 25 år samarbejdet om et kulsvierarrangement i Gribskov hver sommer.

RealDanias PLAN09

RealDanias projekter under PLAN09. Her kan man blandt andet læse om projekterne i Jammerbugt og Århus kommuner.

Gang-i-Danmark

Projektet Gang-i-Danmark er et fællesprojekt mellem indenrigs- og sundhedsministeriet samt TrygFonden med fokus på fysisk aktivitet. Skov- og Naturstyrelsen er indvolveret i en del af aktiviteterne.

Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforening har en række initiativer på området.

Friluftsrådet

Friluftsrådet har også en række initiativer på området.

De danske skove i en oplevelsesøkonomi

Eksempler på oplevelsesøkonomi og alternative indtægter i danske skove. Projektet er sammenskrevet i et produktudviklingshæfte som netop er kommet online fra Skov & Landskab.

Ryegaard land og skovbrug

Ryegaard skov og landbrug er et eksempel på oplevelsesøkonomi.