Andre cases og links – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Skovens lokale værdier > Cases > Andre cases og links

Andre cases og links

Skovens Lokale Værdier 

Cases

SamNordisk Skogforskning

SamNordisk Skogforskning (SNS) är ett samarbetsorgan som finansieras med nordiska medel via Nordiska Ministerrådet. Den överordnade målsättingen för SNS är att främja forskning om skogens olika funktioner i ett hållbart skogbruk, samt att ge råd til Nordiska Ministerrådet i frågor angående skog och skogsforskning. 

Links

Hållbar utveckling - En ny kurs för Norden, TemaNord 2004:567

Skovenes værdi i lokalsamfundet i Norden, TemaNord 2005:557

Handlingsprogram, Nordiskt fiske-, jord- och skogsbruks- och livsmedelssamarbete, 2005 - 2008, Norden, korr.7 oktober 2004

Verdikjeder i skogsektoren, Rapport fra en forutredning til styret i SNS (SamNordisk Skogforskning), juni 2005

Nya värdekedjor i den nordiska skogen (sammendrag) SNS (SamNordisk Skogforskning), august 2005

Nya värdekedjor i skogen - oplæg fra Lisa Sennerby Forsse, 29.-30. august 2005

Skovens værdi i lokalsamfundet i Norden - oplæg fra Skovdyrkerforeningen i Danmark, 29.-30. august 2005

Forest research in the North - off-prints from Scandinavian Journal of Forest Research, News & Views 2002-2005, SNS (SamNordisk Skogforskning)